Check Exchange mounted databases

Published by administratorem on

Powershell script wat automatisch een mail verstuurt als een Exchange database (edb-file) niet meer gemount is. Dit script wordt gescheduled in de TaskMgr, en in het script zelf geef je aan op welk tijdstip (indien gewenst) sowieso een mail moet worden gestuurd, onafhankelijk van de status van de databases. Hiermee heb je als administrator een tool in handen om een melding te krijgen als een database dismounted raakt, om wat voor reden dan ook.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.